O Nas

Sami zaczynaliśmy jako młode osoby, poszukujące sezonowej pracy w Holandii. Spotykając na swojej drodze całą masę trudności, postanowiliśmy ułatwić naszym rodakom znalezienie pracy na korzystnych warunkach, a przede wszystkim pewnej i bezpiecznej. Dziś nasza działalność rozrosła się do dużych rozmiarów. Współpracujemy z pracodawcami z Holandii, reprezentującymi różne branże. Chcemy zaproponować naszym kontrahentom ogromną różnorodność, aby […]

69042_128

Praca w szklarni Holandia

Praca w szklarni dotyczy najczęściej pielęgnacji warzyw lub kwiatów oraz zbierania plonów. Wykonują ją zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Jednym z głównych krajów, gdzie wyjeżdżają osoby pragnące pracować w szklarni, jest Holandia. W Holandii zarobki nawet kilkakrotnie przewyższają te, które możemy uzyskać za tę samą kwotę w Polsce. Praca w szklarni nie wymaga znajomości języka […]

Deklaracja ideowa – Unia Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych

Deklaracja Ideowa uchwalono na kongresie Unji w dniu 10.4.1932 r. I-szy Kongres Unji Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych po wszechstronnej dyskusji przyjmuje następujące.naczelne zasady: Ruch zawodowy pracowników umysłowych jest rzecznikiem społecznego i duchowego postępu w Polsce. Celem jego – Uspołecznione Państwo Polskie, jako realizacja ideałów i potrzeb Polski Pracującej. Środkiem działania – organizacja zawodowa, niezależna politycznie, […]